Dane podstawowe

wybierz typ zgłoszenia

wpisz numer faktury lub paragonu

wskaż datę zakupu produktu

Dane kontrahenta

Podaj nazwę firmy, jeśli zakup dokonany był na firmę

podaj numer NIP jeśli zakup dokonany był na firmę

Podaj nazwę ulicy z numerem budynku oraz lokalu

Zgłoszenie reklamacyjne

Prosimy dokładnie opisać usterkę

Prosimy podać okoliczności powstania usterki

Jaka forma zadośćuczynienia będzie najbardziej właściwa? Zwrot pieniędzy, wymiana towaru itp..

Załącz zdjęcia reklamowanego towaru z widoczną wadą (by wybrać kilka zdjęć zaznacz je z wciśniętym klawiszem SHIFT bądź CTRL)

Załącz zdjęcie dowodu zakupu lub dokument.

Jeśli na dowodzie zakupu jest więcej niż jeden produkt, wskaż który produkt reklamujesz